open day
Karen Vázquez Guadarrama, Flor de Mil Colores

Karen Vázquez Guadarrama, Flor de Mil Colores

Wietse Palmans, master animatiefilm 2015

Wietse Palmans, master animatiefilm 2015

Jens Burez, The many deaths of John Hurt

Jens Burez, The many deaths of John Hurt

Joachim Kamoen

Joachim Kamoen

Brian Windelinckx,

Brian Windelinckx, "Et Dimanche, le Déluge"

Audiovisuele kunsten

De afstudeerrichtingen animatiefilm en film vormen samen de opleiding audiovisuele kunsten. Beide richtingen zijn ontstaan binnen de lange traditie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Film groeide vanuit de ateliers fotografie, terwijl animatiefilm zijn wortels heeft in de toenmalige ateliers sierkunst en tekenkunst. Dat onze audiovisuele opleiding op een organische manier tot stand is gekomen binnen de opleiding beeldende kunsten, zorgt voor een bijzondere benadering.

Wij leiden filmmakers op, kunstenaars die zich op een eigenzinnige manier inschrijven in het audiovisueel landschap. Daarom vormt persoonlijkheidsontwikkeling een essentieel onderdeel van de opleiding. De trajecten animatiefilm en film van KASK hechten grote waarde aan het atelierprincipe. Al doende leren. Hierbij doorlopen studenten allerlei deelaspecten van het filmmaken, zodat ze voeling krijgen met het hele proces én een eigen positie innemen in het audiovisuele veld.

Wij richten ons niet tot specifieke beroepstakken, het audiovisuele veld verandert daarvoor veel te snel. Het digitale tijdperk zorgt voor een enorme verruiming van de mogelijkheden, maar tegelijk voor zeer veel specialisaties. De basisvragen blijven evenwel dezelfde: wat wil ik overbrengen naar een publiek en hoe doe ik dat? Hoe creëer ik beeld en klank om dat te bereiken? Hoe ga ik om met het tijdsaspect van het medium film en animatiefilm? Waar ligt mijn persoonlijk verhaal? Het zijn deze vragen waarop studenten in dialoog met de docenten hun individueel antwoord trachten te formuleren. En dat in een wisselwerking van denk- en maakprocessen die elkaar bevruchten, en die op zoek gaan naar de fundamenteelste artistieke drijfveren van elke student.