Menu

Contractueel hoofdmedewerker productie en communicatie Studium Generale (functieklasse B)

 • 35% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor

Taakomschrijving

Studium Generale is hét podium van HOGENT dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. De coördinator en jij doen dat door jaarlijks negen à tien lezingen, discussies of podiumprogramma’s te organiseren en vijf Karakters te publiceren.

Het Studium kan gevolgd worden als een keuzevak voor alle studenten van de Associatie Universiteit Gent.

Daarnaast publiceert Studium i.s.m. TAZ en KAAP ‘Karakters’, een reeks waarin vier tot vijf keer per jaar een essaybundel, kortverhaal, dialoog, verbal performance of ander prikkelend lettermateriaal verschijnt. Het zijn stuk voor stuk eigenzinnige teksten over een maatschappelijk thema dat uitnodigt tot reflectie, discussie of debat.

Taken

 • Je communiceert en promoot het programma van Studium Generale op een frisse manier naar studenten van HOGENT, de Genste Associatie en HOWEST.
 • Daarnaast maak je het aanbod ook kenbaar naar het Gentse publiek.
 • Je realiseert hands-on de productionele kant van tien lezingen en vijf publicaties.
 • Het programma “Dominantie” van Studium Generale Gent 2020/2021 is reeds bepaald. Vanaf 2021/2022 wordt Studium Generale inhoudelijk bepaald door de nieuwe Studium ploeg.

Competentievereisten

 • Je hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels. Je bent efficiënt in je aanpak, volgt taken en projecten nauwkeurig op.
 • Productiewerk zit in je vingers.
 • Je bent communicatief ingesteld, kan mensen overtuigen en enthousiasmeren.
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden.
 • Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van HOGENT.
 • Je bent inhoudelijk op de hoogte van maatschappelijk relevante tendensen en thema’s. 
 • Een netwerk onderhouden in een hedendaags, jong en divers cultuurlandschap is een pluspunt.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11 (581): 2.358,36 €, B12 (582): 2.606,04 €, B21 (583): 2.873,52 €, B22 (584): 3.212,10 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als hoofdmedewerker productie en communicatie Studium Generale voor een volume van 35% voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf 01-11-2020, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie. 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 08-10-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je richt je kandidatuur aan Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is oktober 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Martine Clierieck, vakgroepvoorzitter Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk. Dit verloopt enkel via e-mail (martine.clierieck@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.