Menu

Coördinator personeelsaangelegenheden (functieklasse A)

 • 80% van een voltijdse betrekking
 • KASK & Conservatorium
 • Personeel, Financiën en Infrastructuur

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • Te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Ter vervanging van een zwangerschapsverlof is het KASK & Conservatorium, school of arts van de HOGENT en Howest, op zoek naar een tijdelijke coördinator van de personeelsdienst. Je coördineert een team van drie collega’s, bent verantwoordelijk voor de opvolging van het personeelsbeleid en -administratie. Je werkt hiervoor nauw samen met de decaan, de vakgroepvoorzitters en de coördinatoren van de andere omkaderende diensten (financiën, kwaliteitszorg, studentenaangelegenheden, artistieke projecten, etc). Er worden 3 weken overdracht voorzien met de huidige coördinator voor een vlotte start. Je komt terecht in een warm team waar samenwerking voorop staat. Een boeiende uitdaging voor wie wil doorgroeien in HR binnen de kunsten of het hoger kunstonderwijs of voor wie leidinggevende of coördinerende ervaring wil opdoen. Ervaring hebben in het selecteren en aanwerven van personeel en vertrouwd zijn met personeelsadministratie strekt tot aanbeveling.

Takenpakket

 • je staat in voor de voorbereiding en uitwerking van de personeelsformatie, bestaande uit het inplannen van alle contracten en aanstellingen van de personeelsleden van het KASK & Conservatorium voor het academiejaar 2021-2022. Je maakt het formatiedocument op in samenspraak met de decaan en de vakgroepvoorzitters. Je coördineert het geheel, informeert en geeft taken door aan je team, en zorgt voor een nauwgezette opvolging.
 • je coördineert de personeelsopdrachten van de verschillende vakgroepen;
 • je staat in voor de coördinatie van werving en selectie; je volgt het selectieproces op van A tot Z (het opmaken van de vacaturebeschrijving, het voeren van selectiegesprekken, het bespreken van contract of aanstelling);
 • je geeft leiding aan drie collega’s van je team;
 • je ondersteunt de vakgroepen op vlak van personeelsbeheer en opdrachten onderwijzend personeel;
 • je rapporteert aan de decaan over de stand van zaken van de uitvoering van je opdrachten;
 • je bouwt een professionele werkrelatie uit met je collega’s, verantwoordelijke(n) en de leden van de bestuursorganen;
 • je neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer te komen. Je benadert behoeften, tekorten en problemen over de werking van je dienst proactief en stelt mogelijke oplossingen voor.

Competentievereisten

 • een basiskennis van de algemene arbeidswetgeving;
 • ervaring met personeelsadministratie en/of het selecteren van personeel strekt tot aanbeveling;
 • je bent leergierig en kan vlot nieuwe informatie opnemen en verwerken;
 • je beschikt over een uitstekend organisatietalent en bent sterk in het coördineren van doorlopende en complexe processen;
 • je werkt graag in teamverband;
 • je werkt nauwkeurig en resultaatgericht;
 • je geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin en een grote professionele betrokkenheid;
 • je bent flexibel ingesteld en kan vlot switchen tussen taken en verantwoordelijkheden;
 • je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij het pedagogische project van het KASK & Conservatorium.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11 (585): 3.201,78 €, A12 (586): 3.525,20 €, A21 (587): 3.546,28 €, A22 (588): 3.915,69 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een tijdelijke betrekking in een niet-vacant ambt voor een volume van 80%. Indiensttreding ten vroegste vanaf 15-03-2021 tot en met 12-09-2021.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-02-2021, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is februari 2021.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.