Menu

Hoofdmedewerker concertorganisatie: pedagogische producties (functieklasse B)

 • 60% van een voltijdse betrekking
 • KASK & Conservatorium - Klassieke Muziek

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • je ondersteunt de vakgroep Klassieke Muziek aan het KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT & Howest en voert productionele & administratieve taken uit.
 • je bent verantwoordelijk voor de volledige opvolging van de pedagogische producties (klasconcerten en artistieke projecten) van de vakgroep Klassieke Muziek en zorgt voor de planning, budgettering en organisatie ervan.
 • je bent het aanspreekpunt voor bachelor-studenten en docenten in het kader van de organisatie van deze producties.
 • je komt tegemoet aan de noden en de vragen van de studenten en docenten van de vakgroep Klassieke Muziek.
 • je bouwt een professionele relatie uit met de medewerkers van de vakgroep Klassieke Muziek en werkt nauw samen met de diverse administratieve en communicatieve diensten van KASK & Conservatorium
 • je onderhoudt nauwe contacten  met het (Deeltijds) Kunstonderwijs in het kader van de instroom.

Competentievereisten

 • je hebt ervaring in organisatie & productie binnenin de cultuursector, bij voorkeur in het veld van de klassieke muziek;
 • je hebt een grondige kennis van klassieke muziek. Daarbij inbegrepen: kennis en lezen van partituren, kennis van de samenstelling van een symfonie- en harmonieorkest, basiskennis van muziekgeschiedenis en haar historisch belangrijke (orkest)werken;
 • je bezit over een zeer goed organisatievermogen;
 • je bezit over een financieel realisme met betrekking op de budgettering van de pedagogische producties;
 • ervaring in cultuurmanagent strekt tot aanbeveling;
 • je bent een open aanspreekpunt voor studenten & docenten en diplomatisch in het zoeken naar oplossingen van diverse aard;
 • je kan je inleven in de leefwereld van muziekstudenten en – docenten uit het hoger kunstonderwijs;
 • je kan je flexibel opstellen in het kader van de organisatie van grote projecten. Daarbij kan je flexibel omgaan met je werkschema en schrikt avondwerk je niet af;
 • je kan in teamverband samenwerken;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11 (581): 2.358,36 €, B12 (582): 2.606,04 €, B21 (583): 2.873,52 €, B22 (584): 3.212,10 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking voor een volume van 60% met ingang ten vroegste vanaf 1-2-2021 voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging op basis van evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 13-01-2021, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Hier voeg je eveneens een kopie toe van het hoogst behaalde diploma.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is januari 2021.

Inhoudelijke vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Filip Rathé, vakgroepvoorzitter Klassieke Muziek en praktische vragen kunnen gericht worden aan Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden. Dit verloopt beide via e-mail (filip.rathe@hogent.be en rilke.broekaert@hogent.be ).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.